O společnosti

Společnost FLTC Europe a.s. zahájila činnost v roce 2013, je zaměřena na výzkum a vývoj progresivních osvětlovacích systémů pro automobilový průmysl. Firma je složena z expertů všech odborností, které jsou klíčové pro návrh automobilové osvětlovací techniky: konstrukční vývoj, vývoj optiky, vývoj elektroniky, teplotní výpočty a virtuální testování, technologie, kvalita atd. Soustředění a vzájemná spolupráce těchto odborníků na jednom místě podporuje rychlejší a levnější uvedení moderních technologií na trh oproti konkurenci. Od dubna 2017 je naše společnost součástí Carclo plc. Od 8. srpna 2017 byla změněna právní forma společnosti Wipac Czech a.s. na Wipac Czech s.r.o.